AJONA ELEKTRONIC s.r.o.


Přejdi na obsah

MZO elektroodpadu

Od 1.3.2016 začala naše provozovna spolupracovat se společností REMA systém a.s., která se zabývá ekologickou recyklací starých elektrospotřebičů a baterií.
Nejen naši zákazníci, ale každá osoba i bez ohledu na to, zda si u nás kupuje nový elektrospotřebič, může využít bezplatné možnosti u nás svůj vysloužilý elektrospotřebič či baterie odevzdat.


Proč recyklovat staré elektrospotřebiče a baterie?
Elektrospotřebiče a baterie obsahují velké množství materiálů, které lze po jejich rozebrání opětovně využít. Jedná se například o železo, měď, zlato, stříbro a plasty. Na druhou stranu obsahují i mnoho nebezpečných látek (např.: bromované zpomalovače hoření, rtuť, olovo a kadmium), u kterých je potřeba zabránit uvolnění do životního prostředí. Pokud elektrospotřebič nebo baterii vyhodíme do směsného odpadu, skončí na skládce nebo ve spalovně odpadů. V obou těchto případech bude zmařeno opětovné využití cenných materiálů a do prostředí se uvolní mnoho škodlivých látek.

Víte, že ...
... elektroodpad je nejrychleji rostoucím "druhem" odpadu? Roste třikrát rychleji než běžný komunální odpad.

... v České republice ročně vznikne 133 tisíc tun elektroodpadu? Kdyby se toto množství naložilo na nákladní vlak, byl by dlouhý přes 38 km.

Více informací o recyklaci elektroodpadů naleznete na www.remasystem.cz nebo www.remabattery.cz

Informace o recyklaci elektroodpadu byly převzaty z informačních materiálů společnosti REMA systém a.s.

Domovská stránka | Info | Otevírací doba | Kontakt | PC sestavy | Naleznete u nás | Ceníky | Box na použité cartridge a tonery | MZO elektroodpadu | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku